Het verhaal

De democratie in Nederland bestaat uit het stemmen van leden van de Tweede Kamer elke reguliere periode van 4 jaar. Daarmee houdt de democratie op landelijk niveau zo’n beetje op omdat de Eerste Kamer indirect gekozen wordt.
Zelden komt een partij programma in zijn geheel overeen met de voorkeuren van een kiezer. Het systeem van verkiezingen maakt het onmogelijk te kiezen voor een aantal punten van de ene partij en voor een aantal punten van een andere partij.
Verder staan de activiteiten van de Tweede Kamer leden ver van de gewone burger. Verkiezingsbeloften worden meteen verkwanseld bij het aangaan van een coalitie, of verdwijnen helemaal uit het zicht. Het lijkt erop dat een lid van de Tweede Kamer totaal geen notie heeft wat er onder het volk leeft.
De dynamiek in een land en de gehele wereld is dermate hoog dat alras een verkiezingsuitslag achterhaald is. Het duurt daarom veel te lang voordat de burger weer enige invloed kan uitoefenen op de politieke verhoudingen.
De burger heeft behoefte om zijn stem uit te brengen over actuele, concrete zaken. En dat is ook mogelijk in de vorm van referenda, waarmee een democratie daadwerkelijk gestalte krijgt ten koste van de politieke elite.
Mijn Referendum legt stellingen en vragen voor waar iedereen over mee kan stemmen. Burgers kunnen zelf gratis vraagstellingen voorstellen of tegen een geringe vergoeding indienen. Verder kan men na het uitbrengen van een stem alle reacties lezen en zelf een reactie geven.

Top